Skötsel av Balkonger

****

Hyresgäst ombesörjer själv snöskottning och sopning av sin balkong.

Spadar finns att låna.

Det är viktigt att snön kommer bort då kvarliggande snö kan leda till fuktskador samt sprickor i betongen