Besittningsskydd  

Hyresgästen har i lagen ett omfattande skydd mot att behöva flytta vid uppsägning, s.k. besittningsskydd. Det börjar gälla i och med att man flyttar in i lägenheten

 

Besittningsskyddet gäller inte om man

* hyr en lägenhet i andra hand och  hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd

* hyr möblerat rum och har bott där mindre än nio månader

* hyr i en lägenhet där den man hyr av också bor

* förverkat sin hyresrätt.

Man har i princip förverkat sin hyresrätt om man

* inte har betalat hyran

* har förstört lägenheten eller använt den som annat än bostad eller

* på annat sätt misskött sig som hyresgäst.

När är hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet?

  1. om hyresgästen dröjer med erläggande av hyra två vardagar utöver förfallo- dagen. Förfallodagen är den sista dagen i varje månad
  2. om lägenheten utan hyresvärdens medgivande överlåtes eller utlånas till annan person.
  3. om lägenheten utnyttjas till annat än genomgångsbostad eller där i stadigvarande inhyses främmande person utan hyresvärdens tillstånd.
  4. om lägenheten vanvårdas eller om hyresgästen åsidosätter något av vad enligt lag skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som åligger hyresgäst.