P-platser

****

Våra fastigheter kan i de flesta fall tillhandahålla P-platser med eller utan motorvärmare.

****

För allas trevnad och säkerhet
Den som hyr bilplats skall också sköta den! På vintern ingår inte snöskottning (skottning av traktor sker i de fall platsen går att komma åt). Eluttagsluckan skall vara låst. Motorvärmarsladd skall tas bort när bil inte är ansluten. Bilplatsen skall vara städad! (sker sopning och platsen går att komma åt vid tillfället så städar vi)

Spadar och sopkvast finns att låna.

Löv och dylikt kan läggas på anvisad plats

****

Garage finns endast ett fåtal. Det finns ingen ledig för tillfället och många står i kö.

*